Skip to Content

Rzeźbiarstwo i obróbka kamienia

Wielu rzeźbiarzy z Francji i innych krajów pracuje z granitem Lanhelin, mimo, że zaliczany jest do jednych z twardszych kamieni.

Walter Demaria, bi-centenaire de la révolution, sphère 2m, à l'Assemblée Nationale Eric Therêt, sièges en Lanhélin en Suède, Falkenberg

J.Y.Ménez, le vaisseau de pierre

 

SOCAL jest partnerem projektu Doliny Świętych w Bretanii- Francja. Wiele rzeźb, wykonanych jest w tej Dolinie, z tego granitu.